logo Stimulansz
lijn
lijn

Voorbeeld van termen rond mantelzorg


"T"

TSZ
Tegemoetkoming specifieke zorgkosten; tegemoetkomingsregeling voor chronisch zieken en gehandicapten die in de inkomstenbelasting hun uitgaven voor specifieke zorgkosten als gevolg van heffingskortingen niet of niet geheel kunnen benutten
Ook wel
Tegemoetkoming specifieke zorgkosten
Zie ook
specifieke zorgkosten
 

© 2021 Stimulansz