logo Stimulansz
lijn
lijn

Voorbeeld van termen rond mantelzorg


"M"

mantelzorgforfait
kalenderjaren waarin een werknemer mantelzorg heeft verleend die is betaald uit een persoonsgebonden budget; deze jaren worden voor de helft meegerekend voor het arbeidsverleden in het kader van de Werkloosheidswet (WW); inwerkingtreding 1 januari 2007
Zie ook
mantelzorg
 

© 2021 Stimulansz