logo Stimulansz
lijn
lijn

Voorbeeld van termen rond mantelzorg


"I"

intake
oriënterend gesprek tussen cliënt en dienstverlenende organisatie, volgend op een aanmelding, waarin op een zo eenduidige en objectief mogelijke wijze de noodzaak van hulp vastgesteld wordt; tevens wordt de aard, omvang en urgentie van de aan te bieden hulp bepaald
Zie ook
aanmelding
zorgbehoefte
 

© 2021 Stimulansz