logo Stimulansz
lijn
lijn

Voorbeeld van termen rond mantelzorg


"V"

vrijheidsbeperking
alle maatregelen, fysiek en verbaal, in zorginstellingen en in een zorgsituatie thuis die de vrijheid van cliënten beperken; wettelijk vastgelegd (als onvrijwillige zorg) in de Wet zorg en dwang en (als verplichte zorg) in de Wet verplichte geestelijke gezondheidszorg, en voor jeugdigen in de Jeugdwet en de Beginselenwet justitiële jeugdinrichtingen; vormen van vrijheidsbeperking zijn onder meer het uitvoeren van medische handelingen tegen iemands zin, het beperken van de bewegingsvrijheid, het uitoefenen van toezicht op betrokkene of het beperken van het recht op bezoek
Ook wel
onvrijwillige zorg
Specifieker begrip
dwangbehandeling
onvrijwillige opname
Zie ook
BOPZ
Wet verplichte geestelijke gezondheidszorg
Wet zorg en dwang
zorgmachtiging
 

© 2021 Stimulansz