logo Stimulansz
lijn
lijn

Voorbeeld van termen rond mantelzorg


"Z"

zorg-leefplannen
benaming voor zorgplannen, met name voor die plannen die zijn opgesteld volgens het model zorgleefplan en waarin veel aandacht is voor de persoonlijke omstandigheden en het welzijn van de cliënt
Zie
zorgplannen
 

© 2021 Stimulansz