logo Stimulansz
lijn
lijn

Voorbeeld van termen rond mantelzorg


"W"

woonvoorzieningen
hulpmiddelen, aanpassingen of geld, verstrekt volgens de socialezekerheidswetten, om de beperking die iemand door zijn beperking ondervindt bij gebruik van zijn woonruimte op te heffen of te verminderen
Algemener begrip
maatschappelijke ondersteuning
 

© 2021 Stimulansz