logo Stimulansz
lijn
lijn

Voorbeeld van termen rond mantelzorg


"E"

eigen regie
vermogen van iemand om zelfstandig te bepalen hoe zijn leven op verschillende levensgebieden zoals wonen, werken, sociale contacten, eruit moet zien; ook de mogelijkheid om iemand zo veel mogelijk regie te laten houden over zijn leven wanneer hij zorg en/of begeleiding nodig heeft
Ook wel
stuurkracht
zelfregie
Algemener begrip
zelfstandigheid
Zie ook
zorg-op-maat
 

© 2021 Stimulansz