logo Stimulansz
lijn
lijn

Voorbeeld van termen rond mantelzorg


"E"

empowerment
het versterken van mensen en groepen zodat ze kunnen deelnemen aan de samenleving en in staat gesteld worden om eigenmachtig te beslissen en te handelen; ook methodieken gericht op individuen, groepen of organisaties om zelfvertrouwen, zelfbewustzijn en positief zelfbeeld te vergroten
Zie ook
cliëntondersteuning
vermaatschappelijking van de zorg
zelfstandigheid
 

© 2021 Stimulansz