logo Stimulansz
lijn
lijn

Voorbeeld van termen rond mantelzorg


"K"

kortdurend verblijf
logeeropvang in een instelling ter ontlasting van de mantelzorger, vergoed vanuit de Wmo 2015, Jeugdwet of Wlz; vanuit de Jeugdwet en Wlz alleen indien permanent toezicht noodzakelijk is
Algemener begrip
logeeropvang
 

© 2021 Stimulansz