logo Stimulansz
lijn
lijn

Voorbeeld van termen rond mantelzorg


"W"

Wet verplichte geestelijke gezondheidszorg
Wvggz; regelt gedwongen zorg van mensen met psychische aandoeningen die een gevaar voor zichzelf of anderen veroorzaken; dwang (verplichte zorg) is ook mogelijk in de thuissituatie; opvolger van de Wet Bopz; inwerkingtreding 1 januari 2020
Ook wel
Wvggz
Zie ook
BOPZ
vrijheidsbeperking
Wet zorg en dwang
zorgmachtiging
 

© 2021 Stimulansz