logo Stimulansz
lijn
lijn

Voorbeeld van termen rond mantelzorg


"P"

persoonsgerichte zorg
zorgvisie in de langdurige zorg en de zorg voor chronisch zieken waarbij de persoon met zijn wensen en mogelijkheden centraal staat en niet de aandoening of beperking; belangrijke aspecten daarbij zijn zelfmanagement, gezamenlijke besluitvorming, bejegening en keuzevrijheid
Ook wel
mensgerichte zorg
Algemener begrip
vraaggestuurd werken
Zie ook
gezamenlijke besluitvorming
 

© 2018 Stimulansz