logo Stimulansz
lijn
lijn

Voorbeeld van termen rond mantelzorg


"W"

Wlz-zorg
zorg betaald vanuit de Wet langdurige zorg (Wlz), namelijk een integraal pakket aan zorg dat omvat: verblijf (in een instelling of verblijfszorg thuis, inclusief maaltijdverstrekking en huishoudelijke hulp), persoonlijke verzorging, begeleiding, behandeling, verpleging, hulpmiddelen om te bewegen of voor vervoer, vervoer van en naar dagbehandeling en dagbesteding, woningaanpassingen en logeeropvang ter ontlasting van mantelzorgers; voor mensen met een somatische of psychogeriatrische aandoening of beperking, of een verstandelijke, lichamelijke of zintuiglijke beperking die blijvend behoefte hebben aan permanent toezicht en 24 uur per dag zorg in nabijheid
Ook wel
zorgaanspraken
Algemener begrip
geïndiceerde zorg
Specifieker begrip
meerzorg
verpleegzorg
zorg met verblijf
zorg zonder verblijf
Zie ook
CIZ
Extra Kosten Thuis
langdurige zorg
persoonsgebonden budget
Wlz
Wlz-indiceerbaren
zorgkantoren
 

© 2021 Stimulansz