logo Stimulansz
lijn
lijn

Voorbeeld van termen rond mantelzorg


"Z"

zorgkantoren
zelfstandig werkende kantoren die verantwoordelijk zijn voor de uitvoering van de Wlz-zorg; taken zijn onder meer de zorginkoop, het goedkeuren en vaststellen van persoonsgebonden budgetten en deelnemen aan overleg (onder meer met zorggebruikers en zorgaanbieders) over het gewenste zorgaanbod in de regio; zijn betrokken bij afspraken over indicatiestelling, zorgtoewijzing en oplossingen voor wachtlijsten; per regio is een zorgverzekeraar aangewezen als zorgkantoor
Zie ook
indicatiestelling
persoonsgebonden budget
toewijzing
Wlz-zorg
zorg in natura
 

© 2021 Stimulansz