logo Stimulansz
lijn
lijn

Voorbeeld van termen rond mantelzorg


"W"

wijkrestaurants
restaurants gericht op een wijk of buurt, vaak gesitueerd in een zorginstelling, een multifunctionele accommodatie of wijkcentrum, met als doelen met name het bevorderen van contacten tussen wijkbewoners, het mogelijk maken dat ouderen en mensen met een beperking langer zelfstandig kunnen blijven wonen, het bieden van gevarieerd eten voor een betaalbare prijs en/of het bieden van een werkplek aan mensen met een grote achterstand tot de arbeidsmarkt
Ook wel
open tafel
seniorenrestaurants
sociale restaurants
sociale wijkrestaurants
wijkeettafels
zorgrestaurants
Algemener begrip
maaltijdvoorzieningen
 

© 2021 Stimulansz