logo Stimulansz
lijn
lijn

Voorbeeld van termen rond mantelzorg


"V"

verblijf
het tijdelijk of permanent wonen in een instelling voor mensen die vanwege een aandoening of beperking niet (meer) thuis kunnen wonen; vergoed vanuit de Wlz of Zvw
Algemener begrip
zorgfuncties
Specifieker begrip
deeltijdverblijf
partneropname
Zie ook
intramurale zorg
wonen
zorg met verblijf
 

© 2021 Stimulansz