logo Stimulansz
lijn
lijn

Voorbeeld van termen rond mantelzorg


"V"

verpleging
het herkennen, analyseren, advies en bijstand verlenen ten aanzien van feitelijke of dreigende gevolgen van lichamelijke en/of geestelijke ziekteprocessen, beperkingen, ontwikkelingsstoornissen voor het functioneren van iemand en het uitvoeren van daarmee samenhangende verpleegtechnische handelingen; tevens de beïnvloeding van mensen ter instandhouding en bevordering van hun gezondheid
Algemener begrip
zorgfuncties
Specifieker begrip
dagverpleging
wijkverpleging
 

© 2021 Stimulansz