logo Stimulansz
lijn
lijn

Voorbeeld van termen rond mantelzorg


"Z"

zorg met verblijf
Wlz-zorg waarbij de cliënt in een instelling verblijft, zoals een verpleeghuis of een verzorgingshuis; verblijfszorg kan vanuit de Wlz ook thuis aangeboden worden, dan is er sprake van verpleeghuiszorg thuis
Algemener begrip
Wlz-zorg
zorg in natura
Zie ook
intramurale zorg
verblijf
verpleeghuiszorg thuis
 

© 2021 Stimulansz