logo Stimulansz
lijn
lijn

Voorbeeld van termen rond mantelzorg


"G"

gebruikelijke hulp
hulp die naar algemeen aanvaarde opvattingen in redelijkheid mag worden verwacht van de echtgenoot, ouders, inwonende kinderen of andere huisgenoten van iemand die problemen heeft in zijn zelfredzaamheid
Algemener begrip
informele zorg
zorg thuis
zorgarbeid
Zie ook
Wmo
 

© 2021 Stimulansz