logo Stimulansz
lijn
lijn

Voorbeeld van termen rond mantelzorg


"G"

geïndiceerde zorg
zorg waarvoor men pas na indicatiestelling in aanmerking kan komen, zoals de aanspraken uit de Wet langdurige zorg en bepaalde vormen van jeugdhulp
Algemener begrip
zorg
Specifieker begrip
Wlz-zorg
zorg op afroep
Zie ook
indicatiestelling
 

© 2021 Stimulansz