logo Stimulansz
lijn
lijn

Voorbeeld van termen rond mantelzorg


"L"

langdurige zorg
zorg voor mensen met een beperking, chronisch zieken en ouderen die langere tijd professionele zorg en/of begeleiding nodig hebben in hun dagelijks leven en waarbij de nadruk niet ligt op behandeling en herstel
Ook wel
care
Algemener begrip
zorg
Specifieker begrip
thuiszorg
verpleeghuiszorg
verzorgingshuiszorg
Zie ook
curatieve zorg
Wlz-zorg
zorgafhankelijkheid
 

© 2018 Stimulansz