logo Stimulansz
lijn
lijn

Voorbeeld van termen rond mantelzorg


"L"

langdurige zorg
zorg voor mensen met een beperking, chronisch zieken en ouderen die langere tijd professionele zorg en/of begeleiding nodig hebben in hun dagelijks leven en waarbij de nadruk niet ligt op behandeling en herstel; de zorg wordt geleverd door beroepsmatige zorg-, hulp- en dienstverleners, maar ook door informele zorgverleners, zoals familieleden, vrienden, buren en vrijwilligers
Ook wel
care
Algemener begrip
zorg
Specifieker begrip
thuiszorg
verpleeghuiszorg
verzorgingshuiszorg
Zie ook
curatieve zorg
Wlz-zorg
zorgafhankelijkheid
 

© 2021 Stimulansz