logo Stimulansz
lijn
lijn

Voorbeeld van termen rond mantelzorg


"P"

persoonsgebonden budget
pgb; geldbedrag dat iemand kan aanvragen om zelf zorg, begeleiding, hulp(middelen) of voorzieningen vanuit de Wlz, Wmo 2015, Jeugdwet of Zvw in te kopen; men kiest zelf de zorg- of hulpverleners, begeleiders of hulpmiddelen uit en het budget wordt via trekkingsrecht beheerd door de Sociale Verzekeringsbank, behalve het pgb Zvw dat uitbetaald wordt door de zorgverzekeraar
Ook wel
cliëntgebonden budget
pgb
pgb-regeling
Specifieker begrip
persoonlijk assistentiebudget
Zie ook
budgethouders
cliëntinitiatieven
ouderinitiatieven
trekkingsrecht
Wlz
Wlz-zorg
Wmo
zorg in natura
zorgbehoefte
zorgcoördinatie
zorgkantoren
zorgovereenkomsten
 

© 2021 Stimulansz