logo Stimulansz
lijn
lijn

Voorbeeld van termen rond mantelzorg


"S"

samen beslissen
manier van werken waarbij een zorgverlener samen met de patiënt tot beslissingen over diens behandeling komt die het beste passen bij die patiënt, onder meer door wederzijdse informatie-uitwisseling, inzet van keuzehulpen en een specifieke manier van communiceren
Ook wel
gezamenlijke besluitvorming
SDM
Shared Decision Making
Specifieker begrip
proactieve zorgplanning
Zie ook
persoonsgerichte zorg
 

© 2021 Stimulansz