logo Stimulansz
lijn
lijn

Voorbeeld van termen rond mantelzorg


"B"

burgerkracht
vermogen van burgers om op eigen initiatief maar zo nodig met hulp van overheid, instellingen en ondernemingen zelf sociale en maatschappelijke problemen aan te pakken
Algemener begrip
zelfstandigheid
Zie ook
actief burgerschap
nulde lijn
vrijwillige inzet
 

© 2021 Stimulansz