logo Stimulansz
lijn
lijn

Voorbeeld van termen rond mantelzorg


"E"

eigen kracht
eigen talenten, vaardigheden, kennis en contacten van mensen; in de zorg- en hulpverlening wordt geprobeerd zo veel mogelijk de eigen kracht van mensen aan te spreken en te versterken zodat mensen zelfredzamer worden en de zorgvraag vermindert
Algemener begrip
zelfstandigheid
Zie ook
Eigen Krachtconferenties
nulde lijn
 

© 2021 Stimulansz