logo Stimulansz
lijn
lijn

Voorbeeld van termen rond mantelzorg


"M"

mantelwerk
het verlenen van mantelzorg waarbij er sprake is van een structurele vergoeding vanuit het persoonsgebonden budget van de zorgvrager voor het gedeelte van de zorg waarvoor een indicatie is afgegeven  

© 2021 Stimulansz