logo Stimulansz
lijn
lijn

Voorbeeld van termen rond mantelzorg


"Z"

zorg
alle vormen van zorg, het verlenen van medische, verpleegkundige of verzorgende hulp aan iemand; ook vormen van ondersteuning en begeleiding vallen onder zorg
Specifieker begrip
geïndiceerde zorg
informele zorg
interculturele zorg
kortdurende zorg
langdurige zorg
overbruggingszorg
palliatieve zorg
professionele zorg
semimurale zorg
zelfzorg
zorginstellingen
Zie ook
wonen zorg welzijn
zorgfuncties
 

© 2021 Stimulansz