logo Stimulansz
lijn
lijn

Voorbeeld van termen rond mantelzorg


"S"

sociale marktplaatsen
virtuele marktplaatsen waar mensen uit een buurt, wijk, dorp of stad, direct of via bemiddeling van tussenpersonen, met elkaar in contact kunnen komen voor het vinden en/of organiseren van hulp, diensten, activiteiten of goederen; soms ook met betrokkenheid van bedrijven, maatschappelijke organisaties en vrijwilligersorganisaties
Ook wel
burenhulpcentrales
Zie ook
buurthulp
 

© 2021 Stimulansz