logo Stimulansz
lijn
lijn

Voorbeeld van termen rond mantelzorg


"S"

sociaal domein
(gemeentelijke) beleidsterreinen die te maken hebben met de ondersteuning van mensen, het vergroten van de leefbaarheid en het bevorderen van participatie, zoals werk en inkomen, welzijnswerk, zorg, jeugdzorg en onderwijs  

© 2021 Stimulansz