logo Stimulansz
lijn
lijn

Voorbeeld van termen rond mantelzorg


"B"

begeleid zelfstandig wonen
zelfstandig wonen met een aantal uur begeleiding en ondersteuning per dag of per week voor verschillende doelgroepen zoals mensen met een verstandelijke beperking, (ex-)psychiatrische patiënten, ex-gedetineerden en ex-thuislozen
Algemener begrip
begeleid wonen
zelfstandig wonen
 

© 2021 Stimulansz