logo Stimulansz
lijn
lijn

Voorbeeld van termen rond mantelzorg


"Z"

zelfstandig wonen
wonen in een woning met eigen voordeur en huisnummer, in tegenstelling tot verblijf in een instelling; eventueel kan ondersteuning, begeleiding, verzorging of verpleging nodig zijn om zelfstandig te kunnen blijven wonen
Algemener begrip
wonen
Specifieker begrip
begeleid zelfstandig wonen
Zie ook
domotica
woonzorg
zelfredzaamheid
zorg thuis
zorgwoningen
 

© 2021 Stimulansz