logo Stimulansz
lijn
lijn

Voorbeeld van termen rond mantelzorg


"Z"

zorgplannen
schriftelijke vastlegging door zorgpersoneel in samenspraak met de cliënt en/of diens cliëntsysteem, van de gestelde doelen, de verwachte tijdsduur, de te verrichte taken, het tijdstip van zorgverlening, de omvang van de te verlenen hulp, de wensen van de cliënt t.a.v. de zorg en ondersteuning, de in te zetten deskundigheid, het tijdstip van de evaluatie en de zorgverleners van andere organisaties waarmee samengewerkt wordt; het gaat om individuele afspraken over de zorg en diensten die iemand krijgt; in de praktijk worden allerlei benamingen gebruikt zoals leefplannen, begeleidingsplannen, ondersteuningsplannen, zorg-leefplannen, afhankelijk van de soort organisatie of van het aspect waarop zo'n organisatie nadruk wil leggen; onderdeel van het zorgdossier
Ook wel
leefplannen
zorg-leefplannen
Specifieker begrip
familiegroepsplannen
 

© 2021 Stimulansz