logo Stimulansz
lijn
lijn

Voorbeeld van termen rond mantelzorg


"V"

verpleeghuiszorg thuis
verpleeghuiszorg voor mensen met een verpleeghuisindicatie die buiten het verpleeghuis wordt geboden aan mensen thuis; indien iemand ervoor kiest niet in een instelling te gaan wonen, kan hij thuis de benodigde zorg ontvangen in de volgende leveringsvormen: via een Volledig Pakket Thuis (VPT) waarbij één zelfgekozen zorgaanbieder alle benodigde zorg aan huis levert, via een persoonsgebonden budget waarbij iemand zelf zijn zorgaanbieders regelt of via een Modulair Pakket Thuis (MPT) in het geval dat iemand niet het volledige pakket aan zorg nodig heeft en waarbij iemand verschillende zorgaanbieders kan inschakelen en/of kan kiezen voor een combinatie van zorg in natura en een persoonsgebonden budget
Ook wel
aanvullende verpleeghuiszorg
extramurale verpleeghuiszorg
Algemener begrip
verpleegzorg
zorg thuis
zorg zonder verblijf
Specifieker begrip
Modulair Pakket Thuis
onplanbare zorg
thuisverpleging
thuisverzorging
Volledig Pakket Thuis
Zie ook
substitutie
zorg met verblijf
 

© 2021 Stimulansz