logo Stimulansz
lijn
lijn

Voorbeeld van termen rond mantelzorg


"D"

dwangbehandeling
vanuit de Wet Bopz, behandeling of maatregelen tegen de wil van de patiŽnt/cliŽnt of zijn vertegenwoordiger in, mogelijk bij psychiatrische patiŽnten, mensen met dementie of een verstandelijke beperking ter afwending van ernstig gevaar voor de patiŽnt/cliŽnt zelf of zijn omgeving, zoals bij risico op zelfverwonding, ernstige ordeverstoring in de instelling of strafbare feiten; alleen mogelijk wanneer er sprake is van dwangopname en wanneer de behandeling vermeld staat in het behandelplan; vanuit de WGBO, behandeling in een acute noodsituatie waarbij de patiŽnt wilsonbekwaam is, en dus geen toestemming voor de behandeling kan geven, en zonder ingrijpen ernstige schade zou oplopen
Ook wel
gedwongen behandeling
Algemener begrip
vrijheidsbeperking
Zie ook
dwangopname
WGBO
 

© 2019 Stimulansz