logo Stimulansz
lijn
lijn

Voorbeeld van termen rond mantelzorg


"D"

dwangbehandeling
vanuit de WGBO, behandeling in een acute noodsituatie waarbij de patiënt wilsonbekwaam is, en dus geen toestemming voor de behandeling kan geven, en zonder ingrijpen ernstige schade zou oplopen; dwangbehandeling (voorheen geregeld in de Wet Bopz) heet in de ggz nu verplichte zorg en is geregeld in de Wet verplichte geestelijke gezondheidszorg; voor mensen met een psychogeriatrische aandoening of een verstandelijke beperking heet dit nu onvrijwillige zorg en dit is geregeld in de Wet zorg en dwang
Ook wel
gedwongen behandeling
Algemener begrip
vrijheidsbeperking
Zie ook
WGBO
 

© 2021 Stimulansz