logo Stimulansz
lijn
lijn

Voorbeeld van termen rond mantelzorg


"I"

intramurale zorg
zorg die verleend wordt aan mensen die langer dan 24 uur in een instelling verblijven zoals een verpleeg- of verzorgingshuis, ziekenhuis of een instelling voor mensen met een verstandelijke beperking
Specifieker begrip
verpleeghuiszorg
verzorgingshuiszorg
Zie ook
semimurale zorg
verblijf
zorg met verblijf
 

© 2021 Stimulansz