logo Stimulansz
lijn
lijn

Voorbeeld van termen rond mantelzorg


"W"

WGBO
Wet geneeskundige behandelingsovereenkomst; regelt zowel de rechten van de (minderjarige) patiënt in de verhouding patiënt-behandelaar als het recht op informatie, de toestemmingsvereiste voor behandeling (informed consent) en het recht op privacy
Ook wel
Wet geneeskundige behandelingsovereenkomst
Zie ook
behandelverbod
dwangbehandeling
wilsverklaringen
 

© 2021 Stimulansz