logo Stimulansz
lijn
lijn

Voorbeeld van termen rond mantelzorg


"W"

wilsverklaringen
verklaringen waarin mensen vastleggen wat ze willen als ze niet meer in staat zijn hun wil kenbaar te maken
Specifieker begrip
behandelverbod
crisiskaarten
euthanasieverzoeken
zorgverklaringen
Zie ook
WGBO
 

© 2021 Stimulansz