logo Stimulansz
lijn
lijn

Voorbeeld van termen rond mantelzorg


"W"

wettelijke vertegenwoordiging
optreden in naam van de vertegenwoordigde; aanwijzing berust op de wet, bijvoorbeeld ouders vertegenwoordigen hun minderjarige kinderen of de curator een onder curatele gestelde
Specifieker begrip
curatele
mentorschap
 

© 2021 Stimulansz