logo Stimulansz
lijn
lijn

Voorbeeld van termen rond mantelzorg


"F"

familieorganisaties
organisaties van familieleden en/of mantelzorgers die de belangen behartigen van mensen die hiertoe niet voldoende in staat zijn
Algemener begrip
belangenorganisaties
Zie ook
familie
familieraden
mantelzorgers
 

© 2021 Stimulansz