logo Stimulansz
lijn
lijn

Voorbeeld van termen rond mantelzorg


"O"

ouderorganisaties
1. belangenorganisaties van ouders van mensen met een beperking, patiënten, verslaafden enz.; vervullen veelal taken als lotgenotencontact, belangenbehartiging, voorlichting en vertegenwoordiging bij de overheid 2. organisaties van ouders van wie de kinderen regulier onderwijs volgen
Ook wel
ouderverenigingen
Algemener begrip
belangenorganisaties
Zie ook
zelfhulp
 

© 2021 Stimulansz