logo Stimulansz
lijn
lijn

Voorbeeld van termen rond mantelzorg


"Z"

zelforganisaties
belangenorganisaties opgericht voor en bemenst door de betrokkenen zelf, meestal minderheidsgroepen
Algemener begrip
belangenorganisaties
 

© 2019 Stimulansz