logo Stimulansz
lijn
lijn

Voorbeeld van termen rond mantelzorg


"D"

dubbele belasting
belasting, fysiek en emotioneel, door de combinatie van zorgtaken en betaalde arbeid
Algemener begrip
belasting
Zie ook
arbeid en zorg
sandwichgeneratie
taakcombineerders
 

© 2021 Stimulansz