logo Stimulansz
lijn
lijn

Voorbeeld van termen rond mantelzorg


"B"

belevingsgerichte zorg
zorgverlening waarbij de beleving die de patiënt heeft van zijn situatie, zijn ziekte en mogelijkheden, uitgangspunt is; ook: zorg voor dementerende ouderen met gebruikmaking van belevingsgerichte omgangsvormen zoals validation, snoezelen of reminiscentie
Ook wel
BGZ
Algemener begrip
vraaggestuurd werken
Specifieker begrip
warme zorg
Zie ook
levensverhalen
reminiscentie
snoezelen
validation
 

© 2021 Stimulansz