logo Stimulansz
lijn
lijn

Voorbeeld van termen rond mantelzorg


"W"

warme zorg
zorg voor dementerenden waarbij door huiselijkheid, kleinschaligheid en een goede relatie tussen begeleiders en patiënten het gevoel van veiligheid bij de patiënten bevorderd wordt
Algemener begrip
belevingsgerichte zorg
psychogeriatrische zorg
verpleeghuiszorg
Zie ook
dementerenden
 

© 2021 Stimulansz