logo Stimulansz
lijn
lijn

Voorbeeld van termen rond mantelzorg


"R"

reminiscentie
methodiek voor het werken met herinneringen, op te halen met oude foto's of voorwerpen, onder meer gebruikt in de ouderenzorg en het opbouwwerk
Zie ook
belevingsgerichte zorg
 

© 2021 Stimulansz