logo Stimulansz
lijn
lijn

Voorbeeld van termen rond mantelzorg


"V"

validation
benaderingsvorm waarbij aangesloten wordt bij de belevingswereld van de cliënt; centraal staat dat de hulpverlener zich zo veel mogelijk inleeft in de gedachten en gevoelens van de cliënt
Zie ook
belevingsgerichte zorg
dementie
 

© 2021 Stimulansz