logo Stimulansz
lijn
lijn

Voorbeeld van termen rond mantelzorg


"W"

Wlz
Wet langdurige zorg; regelt zorg aan kwetsbare ouderen, mensen met een beperking en mensen met een ernsitge psychischte stoornis die blijvend 24 uur per dag toezicht en zorg dichtbij nodig hebben; iemand kan verblijven in een instelling zoals een verpleeghuis of kan ervoor kiezen om de zorg thuis te ontvangen via een Volledig Pakket Thuis, een Modulair Pakket Thuis, een persoonsgebonden budget (pgb) of via een combinatie van een pgb en een MPT; inwerkingtreding 1 januari 2015 en vervanging van de AWBZ wat betreft de langdurige intensieve zorg; per 2021 ook toegankelijk voor mensen die hun leven lang intensieve geestelijke gezondheidszorg nodig hebben
Ook wel
Wet langdurige zorg
Zie ook
persoonsgebonden budget
Wlz-zorg
 

© 2021 Stimulansz