logo Stimulansz
lijn
lijn

Voorbeeld van termen rond mantelzorg


"W"

Wlz
Wet langdurige zorg; regelt zorg aan kwetsbare ouderen en mensen met een beperking die blijvend 24 uur per dag toezicht en zorg dichtbij nodig hebben; iemand kan zijn opgenomen in een instelling zoals een verpleeghuis of kan ervoor kiezen om de zorg thuis te ontvangen via zorg in natura, een Volledig Pakket Thuis, een Modulair Pakket Thuis of een persoonsgebonden budget; inwerkingtreding 1 januari 2015 en vervanging van de AWBZ wat betreft de langdurige intensieve zorg
Ook wel
Wet langdurige zorg
Zie ook
persoonsgebonden budget
Wlz-zorg
 

© 2019 Stimulansz