logo Stimulansz
lijn
lijn

Voorbeeld van termen rond mantelzorg


"V"

vrijwilligerscentrales
organisaties die zich richten op bemiddeling tussen potentiële vrijwilligers en vrijwilligersorganisaties; houden zich verder onder meer bezig met informatieverstrekking over vrijwilligerswerk, imagoversterking van het vrijwilligerswerk, het bieden van training, advies en faciliteiten, projectmatige activiteiten zoals maatschappelijk betrokken ondernemen, maatschappelijke stages, sociale activering en belangenbehartiging
Ook wel
vrijwilligersinformatiepunten
Zie ook
vrijwilligersbemiddeling
vrijwilligerswerk
 

© 2021 Stimulansz