logo Stimulansz
lijn
lijn

Voorbeeld van termen rond mantelzorg


"V"

vervoersvoorzieningen
hulpmiddelen, aanpassingen of geld, verstrekt volgens de socialezekerheidswetten, die ervoor zorgen dat mensen met een beperking (zelfstandig) kunnen reizen
Algemener begrip
maatschappelijke ondersteuning
Specifieker begrip
aanvullend vervoer
ziekenvervoer
Zie ook
leerlingenvervoer
 

© 2021 Stimulansz