logo Stimulansz
lijn
lijn

Voorbeeld van termen rond mantelzorg


"A"

Abbeyfieldhuizen
kleinschalige woonvormen voor veelal alleenstaande ouderen, waarin men zelfstandig woont met gebruikmaking van gemeenschappelijke ruimtes (huiskamer, keuken enz.), met een lichte vorm van begeleiding door thuisbegeleiders en vrijwilligers  

© 2021 Stimulansz