logo Stimulansz
lijn
lijn

Voorbeeld van termen rond mantelzorg


"K"

kostendelersnorm
norm voor de hoogte van een uitkering volgens de Participatiewet, Anw, IOAW, IOAZ, AIO, Anw en Toeslagenwet; naarmate meer mensen in een huis wonen, ontvangt iedere afzonderlijke uitkeringsgerechtigde een lagere uitkering omdat meer mensen de kosten delen
Ook wel
mantelzorgboete
Zie ook
co-wonen
kostendelers
 

© 2021 Stimulansz